Doktorierende

 • Beatrix Purchart

  Beatrix Purchart, M. A.

  Mitglied im Doktoratsprogramm Geschichte

  bpurchart@bluewin.ch

  Mehr …

  00000000-7b44-d0dc-0000-000067e904f1
 • Raphael Studer

  Raphael Studer, M. A.

  Mitglied im Doktoratsprogramm Geschichte

  raphael.studer@uzh.ch

  Mehr …

  00000000-7b44-d0dc-ffff-ffffc849239e
 • Eveline Szarka

  Eveline Szarka, M.A.

  Assistenz | Mitglied im Doktoratsprogramm Geschichte | Büro KO2 G 263

  Tel.: Tel.: +41 (0)44 634 40 96

  Fax.: Fax.: +41 (0)44 634 47 06

  eveline.szarka@hist.uzh.ch

  Mehr …

  6941a93d-82c0-4712-89b8-4289670de528
 • Thomas Schmutz

  Thomas Schmutz, M.A.

  Mitglied im Doktoratsprogramm Geschichte

  thomas.schmutz@uzh.ch

  Mehr …

  91bd69e1-5dd8-41e2-a8b5-220b577554fb